SEMESTER VIII

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA

No

Sandi Nama Matakuliah

sks/js

1

PKIM619 Skripsi Pendidikan Kimia/Chemistry Education Undergraduate Thesis

4/-

2

  Matakuliah Pilihan   (P4)

2/-

    Jumlah sks

6

id_IDIndonesian